14 Oktober 2020

Webinar Binnenterrein Bloemenbuurt Lisse

26 September 2020

Mogelijke locatie gevonden in Lisse?

Op Vrijdag 25 September hebben we een mail ontvangen van de Gemeente Lisse over een mogelijke locatie voor tiny houses.

tinyhouselisse26Sept

Informatiebronnen

Op deze pagina heb ik wat informatie verzameld die me wel nuttig leek voor mensen die geinteresseerd zijn in het realiseren van een Tiny House buurt in Lisse 🙂

Welke randvoorwaarden zijn door de gemeenteraad aan het participatieproces meegegeven?

  • De gemeenteraad staat open voor realisatie van Tiny Houses, mits deze de duurzaamheidsambities van de gemeente ondersteunen; Onder duurzaamheid wordt verstaan: circulaire gebouwd en energieneutraal in gebruik(aardgasloos)
  • De gemeenteraad wil het project Tiny Houses alleen openstellen voor inwoners van de gemeente Lisse (spoor A); (In spoor B is ook plaats voor niet-Lissers. Dit staat gelijk aan bouwkavels in de vrije sector. In spoor B moeten de Tiny Houses wel voldoen aan dezelfde duurzaamheidseisen als spoor A);
  • De realisatie is niet strijdig met wet- en regelgeving en het algemeen belang;
  • Het project is qua proceskosten financieel haalbaar en uitvoerbaar voor de gemeente Lisse; Een Tiny House is maximaal 50 m2; Verkaveling: bij de bouw van Tiny Houses worden auto’s aan de rand van het wooncomplex gesitueerd (onderlinge innovatieve mobiliteit afspreken); Zelf bewonen;
  • Vorm van antispeculatie-beding (verhuur, erfpacht, verkoop);
  • Spoor A: de gemeente biedt een locatie aan en samen met initiatiefgroepen wordt gewerkt aan een concreet plan voor de realisatie van Tiny Houses. Hiervoor gelden de proceskaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld;
  • Spoor B: waar vraag en aanbod op de markt samenkomen en waarbij de gemeente alleen betrokkenheid heeft bij het in behandeling nemen van vergunningaanvragen.

Bekijk hier het definitieve raadsvoorstel: Raadsvoorstel van het tiny house participatie traject Lisse.

En hier nog wat relevante fragmenten van vergaderingen:


Originele video

  Originele video

Ook interessant is het Coalitieakkoord 2018 – 2022 van de Gemeente Lisse.
Niets over Tiny Houses volgens mij maar wel achterliggende gedachtegoed over participatie en duurzaamheid.

 


Hoe richt je een wooncoöperatie op?