Over Tiny House Lisse

Tiny House Lisse is ontstaan uit een participatie project. Tijdens het participatie project is namelijk naar voren gekomen dat er grote behoefte is naar betaalbare woningen. In combinatie met de Lisse@2030 duurzaamheid doelstellingen bieden Tiny Houses een voor de hand liggende oplossing.

Aangezien het hier om een participatie traject gaat, ligt de verantwoordelijkheid dus bij de geïnteresseerden zelf om zich te organiseren en om tot een concreet plan te komen dat de gemeente kan goedkeuren.

Tot nu toe blijkt het voor veel geïnteresseerden nog lastig om onderling te communiceren en duidelijkheid te krijgen over de volgende stappen. Om deze reden is er dan ook een stuurgroep ontstaan. 

De Stuurgroep

De Stuurgroep bestaat uit een groep van 6 geïnteresseerden die zich inzetten om de onderlinge organisatie te verbeteren en om de realisatie van Tiny Houses in Lisse in goede banen te leiden. 

Tot nu toe heeft zich dat geuit in de realisatie van deze website, het forum en de uitwerking van een enquête. Ook zijn er stappen gezet om meer duidelijkheid te krijgen van de Gemeente Lisse over locaties, randwaarden en spelregels met betrekking tot de verschillend initiatief groepen.

Uiteindelijk wordt er ook gekeken of er nog een bijeenkomst kan worden geregeld van alle geïnteresseerden vóórdat het volgende overleg met de gemeente zal plaatsvinden. Digitaal is natuurlijk een goede start, maar om elkaar uiteindelijk fysiek af te spreken is toch nog beter.

Deze huidige doelstellingen gelden dan ook met name op de korte termijn tót het volgende overleg. Ik kan me zomaar indenken dat na het volgende overleg de rol van de stuurgroep zal veranderen.

Bij de verschillende overleggen wordt er een verslag gemaakt van wat er globaal is besproken. Op dit moment hebben we ervoor gekozen om de stuurgroep qua grootte te laten wat het is, tenzij er iemand voorbijkomt met een stuk expertise dat nog niet aanwezig is binnen de huidige groep.

Deze website is opgericht door Esther en Koen Duindam met de intentie om Tiny House enthousiastelingen bij elkaar te brengen en om (actuele) informatie met elkaar te delen.